Avís Legal

 

 1. Informació legal i acceptació

Les presents disposicions regulen l’ús de la pàgina web (en endavant, la “Pàgina Web”) que R CONSULTORS posa a disposició dels usuaris d’Internet.

R CONSULTORS amb domicili social al Passatge d’Europa, nº1, Edifici el Bolet, 4ª planta, despatx 77, està degudament inscrita al Registre de Comerç del Principat d’Andorra, amb el número 913041-T, i es troba proveïda de número de registre tributari (N.R.T.) [indicar NRT].  El seu correu electrònic de contacte és info@rconsultors.ad i el seu número de telèfon de contacte és el (+376) 865 757.

El domini d’Internet www.rconsultors.com que permet accedir a aquesta Pàgina Web és propietat de R CONSULTORS. La finalitat d’aquesta Pàgina Web és informar dels serveis que ofereix R Consultors.

La utilització de la Pàgina Web atribueix la condició d’usuari de la Pàgina Web (en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. La prestació del servei de la Pàgina Web té una durada limitada al moment en que l’Usuari es trobi connectat a la Pàgina Web o a algun dels serveis que, a través de al mateixa, es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que aquesta i les seves condicions d’ús en ell recollides poden ser objecte de modificacions.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la Pàgina Web, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de R CONSULTORS o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús de la Pàgina Web.

 1. Condicions d’ús de la Pàgina Web
  • General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte de la Pàgina Web de conformitat amb la legislació aplicable i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà davant R CONSULTORS o de tercers de qualssevol danys i perjudicis que puguin ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de dita obligació.

 • Continguts

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent, haurà d’abstenir-se de:

 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, excepte en els casos autoritzats per llei o expressament consentits per R CONSULTORS.
 2. Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Software o com a Base de Dades, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.
 3. Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la Pàgina Web així com de les bases de dades que R CONSULTORS posi a disposició dels Usuaris.
  • Formularis de recollida de dades

La utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a R CONSULTORS estan condicionades a la prèvia complementació d’un formulari o registre d’Usuari a la Pàgina Web.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis de la Pàgina Web als efectes anteriors o a qualssevol altres afectes haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a R CONSULTORS, i mantindrà la informació facilitada a R CONSULTORS perfectament actualitzada de manera que es correspongui, en tot moment, amb la situació real de l’Usuari. En tot cas, serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi a R CONSULTORS o a tercers per la informació que faciliti.

 1. Exclusió de responsabilitat

L’accés a la Pàgina Web no implica l’obligació per part de R CONSULTORS de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest. Els continguts d’aquesta Pàgina Web són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal o fiscal de cap mena, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’Usuari.

R CONSULTORS no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la Pàgina Web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en la Pàgina Web.

R CONSULTORS no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei de Pàgina Web com a conseqüència de virus, worms, o altres elements informàtics nocius.

R CONSULTORS no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari, que siguin causats per errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Pàgina Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 1. Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquesta Pàgina Web estarà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquesta Pàgina Web per part de tercers no autoritzats per escrit per R CONSULTORS.

Tanmateix, R CONSULTORS prohibeix la creació d’enllaços a questa Pàgina Web des d’altres pàgines web amb continguts que siguin contraris a la llei, a la bona fe i a l’orde públic.

 1. Protecció de dades personals

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la Pàgina Web, pot dirigir-se a la Política de Privacitat.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal es regeix en tot i cadascun dels seus extrems per la legislació del Principat d’Andorra.

Els Usuaris d’aquesta Pàgina Web,  es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals Andorrans, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.