Màrqueting

La millor manera de predir el futur és crear-lo

Màrqueting

La millor manera de predir el futur és crear-lo

Estudis de mercat

Estudis comparatius

Màrqueting estratègic i operatiu offline i online

Màrqueting directe

Planificació i disseny de campanyes promocionals

Màrqueting digital 

Estratègies de comercialització

Mystery shopping i Mystery guest

Estudis qualitatius i Focus grup

Creació de sistemes personalitzats d’atenció al client

Enquestes comercials, de posicionament i de satisfacció

Estratègies de comercialització

Mystery shopping i Mystery guest

Estudis qualitatius i Focus group

Creació de sistemes personalitzats d’atenció al client

Enquestes comercials, de posicionament i de satisfacció