Comunicació i imatge

Si no estàs disposat a arriscar, t’hauràs de conformar amb allò ordinari i comú

Comunicació i imatge

Si no estàs disposat a arriscar, t’hauràs de conformar amb allò ordinari i comú

Plans de comunicació interna i externa

Estratègies de comunicació

Auditoria i optimització d’imatge

Registre i gestió de dominis

Registre de marques

Creació de continguts i edició de publicacions

Publicity

Lobbiying

Branding

Creació de continguts i edició de publicacions

Publicity

Branding