Política de Privacitat

 

 1. Identificació i dades de contacte del responsable

R CONSULTORS amb domicili social al Passatge d’Europa, nº1, Edifici el Bolet, 4ª planta, despatx 77, està degudament inscrita al Registre de Comerç del Principat d’Andorra, amb el número 913041-T, (en endavant, la “Societat”), és la responsable del tractament de les seves dades personals. A la present Política de Privacitat es facilita la informació sobre l’ús que realitzarà la Societat de les seves dades personals en condició d’usuari de la pàgina web (la “Pàgina Web”).

La present Política de Privacitat té com a finalitat facilitar informació sobre els drets que li són atorgats de conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. Si té qualsevol dubte relatiu al tractament de les seves dades personals, contacti amb la Societat a la següent direcció: info@rconsultors.ad

 1. Informació necessària i actualitzada

La informació que faciliti a través dels formularis de la Pàgina Web haurà de ser verídica. Així, amb la finalitat que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, haurà de comunicar a la Societat amb la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, a través d’un correu electrònic a la direcció: info@rconsultors.ad

 1. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals
  • Finalitats del tractament

R CONSULTORS tractarà les seves dades personals mitjançant el formulari que la Societat posa a la seva disposició en aquesta Pàgina Web per a que vostè pugui realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions. La Societat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per a tramitar l’esmentada sol·licitud.

 • Base jurídica del tractament

Les seves dades personals podran ser objecte de tractament de conformitat amb el consentiment que vostè hagi atorgat en el formulari que R CONSULTORS posa a la seva disposició en aquesta Pàgina Web. El referit consentiment pot retirar-se quan vostè ho desitgi, encara que, en aquest cas, aquest retirada faria impossible la continuació de la tramitació de la seva sol·licitud.

 • Termini de conservació de les dades personals

En general, les seves dades personals seran conservades durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en la present Política de Privacitat. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant el període de temps necessari fins a la prescripció de les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

 1. Categories de destinataris

Les seves dades personals podran ser comunicades a les següents categories de destinataris:

 1. Proveïdors de serveis de R CONSULTORS que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de que es tracti, la qual realitzaran de conformitat amb les instruccions de R CONSULTORS i de conformitat amb la present Política de Privacitat, i de qualsevol altra mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que s’estableixi per la Societat; i
 2. Tercers que no tinguin relació amb R CONSULTORS, si la Societat identifica, de bona fe, la necessitat de realitzar la comunicació per a: (i) complir amb qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva, (ii) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions, i (iii) detectar, prevenir o abordar d’alguna manera el frau, la seguretat o altres problemes tècnics.

R CONSULTORS no realitza transferències internacionals de dades personals de conformitat amb l’establert en la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades.

 1. Exercici dels seus drets

L’informem que podrà exercir els següents drets:

 1. Dret d’accés a les seves dades personals per a saber quines dades estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament realitzades amb elles;
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. Dret de supressió de les seves dades personals, quan sigui possible;
 4. Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan la exactitud, legalitat o la necessitat del tractament de dades resulti dubtosa, cas en que, podríem conservar les dades personals per a l’exercici o la defensa de reclamacions;
 5. Dret a la portabilitat de les seves dades personals, en els casos en que la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui la relació contractual o el consentiment;
 6. Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, en els casos en que la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’interès legítim. En aquest cas, deixarem de tractar les seves dades personals a excepció de que tinguem un interès legítim imperiós, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;
 7. Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint un correu electrònic a info@rconsultors.ad indicant el dret que desitja exercir i les seves dades identificatives.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals adequadament, l’informem que té dret a presentar una reclamació a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, si considera que s’ha produït una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals.

 1. Cookies

R CONSULTORS únicament utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“Cookies”) quan l’usuari hagi atorgat el seu consentiment previ, d’acord amb el que s’indica en la finestra emergent del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada a la Pàgina Web i en els demés termes i condicions que s’indiquen a la Política de Cookies de la Societat que tot usuari ha de conèixer.

 1. Mesures de seguretat

R CONSULTORS adopta els nivells de seguretat requerits per la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en qualsevol moment. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé R CONSULTORS posa tots els mitjans a la seva disposició per a evitar dites actuacions.

 1. Menors

Els menors d’edat no podran utilitzar els serveis disponibles a través de la Pàgina Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través de la Pàgina Web per part dels menors al seu càrrec, incloent la formalització dels formularis amb les dades personals de dits menors.

 1. Canvis en la Política de Privacitat

És possible que actualitzem la Política de Privacitat de la nostra Pàgina Web. Per això, li recomanem revisar la present política cada cop que accedeixi a la nostra Pàgina Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat.